Hoppa till innehåll

Referenser

Projekt

Under åren har vi hunnit leverera ca 80 unika projekt som varierar med pannstorlekar från några hundra kilowatt till massiva 345 MW i Värtan KVV8. Bränslet till pannorna innefattar alla former av fuktiga bränslen från jungfruligt trä till hushållsavfall och biomal. 

Avdelning i Bialystok, panna K6, Polen

Under  2014-15 levererade Radscan rökgaskondensering och kondensatrening  till panna K6 på ENEA’s kraftvärmeverk i Bialystok. Den biobränsleeldade panna har kapacitet på 80MWt. Radscan’s anläggning levererar ytterligare upp till 25MWt samt ca 20m3/h renat kondensat som används till fjärrvärme påfyllning. Anläggningen övertogs i februari 2015.

Rökgaskondensering och kondensatvattenrening till ENEA Wytwarzanie kraftvärmeverk.

Rökgaskondensering och Vattenrening till Stockholm Exergi. Miljöteknik och hållbarhet i fokus.

Värtaverket KVV8, Sverige

Under åren 2013-2017 levererade Radscan rökgaskondensering och totalavsaltning av rökgaskondensat till Värtaverkets KVV8. KVV8 är en biobränsleeldat kraftvärmeverk med en panna på 345 MW. Radscan levererade två rökgaskondensatorer och en uppfuktare med en totalhöjd på över 30 meter. Anläggningen levererar 100 MW och 60 m/h spädvatten.

Energi Johannes, Sverige

Till Gävle Kraftvärme Energis biobränsleeldade panna Johannes levererade Radscan en membranvattenrening för rening av rökgaskondensat. Anläggningen har en kapacitet på 30 m/h och kondensatet renas till spädvattenkvalitet. Anläggningen övertogs i februari 2021.

Membranvattenrening för rening av rökgaskondensat. Miljöteknik och Energiteknik i fokus.

Energioptimering, Energiteknik, Miljöteknik, Hållbarhet, Vattenrening, Kondensatvattenrening, Rökgaskondensering

Nöjda medarbetare på radscan. Vi är specialister inom energiteknik och miljöteknik.

Med den mest omfattande referenslistan i branschen, har vi sedan 1976 funnits där för våra kunder. Vi är specialister inom energi- och miljöteknik och levererar nyckelfärdiga industriella anläggningar i projektform. 

Här hittar ni vår kompletta referenslista.

Grafer

Ackumulerad effekt

Renat vatten

Minskade CO2-utsläpp

Jarno Rosenlund, Process manager KYVO3, Lahti Energia Oy

SWEDAC
IAF