Hoppa till innehåll

Reservdelar och service

Industriservice

Genom dotterbolaget Radscan Industriservice ser vi gärna en fortsatt kundrelation efter projektets övertagande. Allt fler kunder ser fördelar med att låta Radscans erfarna projektledare och tekniker sköta det löpande underhållet av anläggningen. För Radscan är det en naturlig del av vårt totalåtagande mot våra kunder och deras anläggningar.

Vår idé om service sträcker sig dock lite längre än traditionellt underhåll. Ändrade myndighetskrav och processförutsättningar gör att anläggningarna behöver uppgraderas och moderniseras. Förstudie av dessa uppgraderingar samt genomförande är ett typiskt uppdrag för vår serviceorganisation.

Kundrelation projektledning och service.

Projektledning
Underhåll

Uppgradering

Uppgradering

Energioptimering, Energiteknik, Miljöteknik, Hållbarhet, Vattenrening, Kondensatvattenrening, Rökgaskondensering

Efter ca 10 års drift hade värmeväxlarinsatserna i den av Fagersta Energetics levererade roterande uppfuktaren gjort sitt. Insatserna är tillverkade av polypropylen, ett material väl anpassat för uppgiften men som om den utsätts för värme förlorar sin strukturella styrka.

I projektet ingick förutom projektering, dimensionering, tillverkning och montage av värmeväxlarinsatser allmän renovering av uppfuktaren och igångkörning av anläggningen.  

Fagersta Energetics, Söderenergi, projektering och renovering.

Service, felsökning och regelbundna inspektioner Stockholm Exergi. Industrikonsult.

För att säkerställa god tillgänglighet, fullgod prestanda och bästa möjliga livslängd på sina anläggningar inom rökgaskondensering och kondensatrening har Stockholm Exergi tecknat serviceavtal med Radscan Industrikonsult. 

I detta ingår bland annat regelbundna inspektioner av anläggningarna både under drift och revision, hjälp med avställning och igångsättning av anläggningen i samband med revision och felsökning vid eventuella processtörningar.