Hoppa till innehåll

Industrikonsult

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi på Radscan Industrikonsult har bred och gedigen erfarenhet från kraftvärmevärlden och industrin och är specifikt specialiserade inom rökgaskondensering, rökgasrening och kondensatrening. Med kompetenser inom olika discipliner såsom projektledning, processdesign, mekanisk och elektrisk konstruktion, automation och driftsättning känner vi oss trygga med att ta oss an många olika typer av uppdrag. 

Vi hjälper gärna till med allt ifrån utredningar för optimering av er anläggning och hjälp med nyutveckling inom miljö- och energiteknik till leverans av hela projekt eller specifika kompetenser såsom CE-märkning eller projektledning. 

Gedigen erfarenhet inom värmekraft. Rökgaskondensering och rökgasrening.

Projektledning
Analys

Engineering

Engineering

Nöjda medarbetare inom Energioptimering, Energiteknik, Miljöteknik, Hållbarhet, Vattenrening, Kondensatvattenreningoch Rökgaskondensering

Sura Bruk

Cogent Power, Surahammars Bruks AB planerar att under sommaren 2022 byta ut och modernisera kyldelen i sträcka 11, glödgningslinje. Den befintliga kyldelen är från 60-talet. Syftet är att höja kvaliteten på elektroplåten för att möta kundernas krav.

Sura Bruk energiteknik, miljöteknik

Umeå Energi rökgasrening och kondensatrening

För Umeå Energi genomfördes under 2019 en tillståndsanalys av befintlig rökgasrening vid Dåva 1. Då man hade ett antal problem med sin rökgasrening och kondensatrening önskade man hjälp att utreda dessa och hitta lämpliga åtgärder. 

Under några månader gicks anläggningen igenom och analyserades för att hitta lämpliga åtgärder för optimering av rening. Bland annat tittade vi på spolflöden av de olika reningsstegen. Efter genomgång kunde ett antal åtgärder föreslås och implementeras i anläggningen.