Hoppa till innehåll

Leveransprojekt

Rökgaskondensering

Rökgaskondensering är historiskt Radscans starkaste affärsområde med mer än 50 unika projekt på referenslistan. Grunden för tekniken är ett fuktigt bränsle (typiskt biobränsle eller avfall) samt en mottagare av lågvärd energi (typiskt fjärrvärme). Fukten i bränslet förångas före förbränning av bränslet vilket är en energiförlust.

Med vår teknik kan dock en del av denna återvinnas och återföras till fjärrvärmenätet. I typfallet kan energiutbytet från bränslet öka med ca 25% med denna teknik vilket ger stor besparing i form av minskat bränslebehov och ger även betydande fördelar för miljön. Koldioxidutsläppen minskar med bränslebehov och rökgasen som lämnar anläggningen renas i processen.

Rökgaskondensering Energiteknik

Kondensatrening

Kondensatrening miljöteknik

Rökgaskondensat renades traditionellt med flockning/fällning samt sand- & kolfilter. Så gjorde även vi fram till 2005 då den sista traditionella reningen installerades. Sedan dess använder vi membranteknik vilket ger betydande fördelar i form av vattenkvalitet men även energi- och kemikaliebesparing.


Den största fördelen är dock flexibiliteten. Våra kunders behov av vattenrening varierar kraftigt och med denna flexibla teknik kan vi möta samtliga kravbilder. Från de hårdast ställda kraven på spädvattenproduktion från rökgaskondensat men även de enklaste fallen där krav endast ställs på partikelhalt och pH.

Rökgasrening

I kombination med rökgaskondensering är rening av rökgaser ett naturligt inslag. Val av metod väljs beroende på process och reningskrav men även i samråd med kund. Reningen sker vanligtvis vått i en skrubber eller torrt i textila spärrfilter med kol- & kalkdosering.

Rapsfält hållbarhet ren luft

Energioptimering, Energiteknik, Miljöteknik, Hållbarhet, Vattenrening, Kondensatvattenrening, Rökgaskondensering

Redan sedan vår start 1999 har Radscans försäljningsstrategi varit att vara kvalitetsmedvetna och lyhörda för våra kunders önskemål för att säkerställa bästa möjliga leverans, i varje projekt. Detta eftersom vi vet att varje nöjd kund leder till nya affärer. Vi har många anläggningar som vi är stolta över och som varje dag ger en stabil och pålitlig leverans av värme och rent vatten.

Vi verkar i hela Sverige, men även i Storbritannien, Polen och Litauen. Här hittar ni några utvalda projekt och vår kompletta referenslista.

Referenser Energioptimering, Vattenrening, Kondensatvattenrening, Rökgaskondensering