Przejdź do treści

Części zapasowe i serwis

Usługi serwisowe

Dzięki spółce zależnej Radscan Industriservice często kontynuujemy współpracę z klientami także po zakończeniu realizacji projektu i oddaniu  instalacji do eksploatacji. Coraz większa liczba naszych klientów dostrzega korzyści płynące z powierzenia opieki nad bieżącą konserwacją instalacji doświadczonym serwisantom i technikom Radscan. Dla nas jest to naturalna część naszego ogólnego zaangażowania na rzecz klientów i eksploatowanych przez nich instalacji.

Nasza koncepcja serwisu wykracza jednak poza tradycyjną konserwację. Zmieniające się wymagania prawne i warunki procesowe oznaczają, że instalacje muszą być ciągle unowocześniane. Przygotowanie wstępnej analizy finansowo technicznej możliwości przeprowadzenia modernizacji, a później jej wdrożenie to typowe zadanie dla naszej firmy serwisowej.

Modernizacja

Ljungströma w Söderenergi, Södertälje

Po około 10 latach eksploatacji wkłady obrotowego wymiennika ciepła w nawilżaczu powietrza spalania  dostarczonego przez Fagersta Energetics spełniły swoje zadanie. Wkłady wykonane są z polipropylenu, materiału dobrze nadającego się do tego zadania, który jednak pod wpływem wysokiej temperatury traci swoją wytrzymałość strukturalną.

Projekt obejmował oprócz projektowania, wymiarowanie, produkcję i montaż wkładów do wymiennika ciepła, a także generalny remont  nawilżacza i uruchomienie instalacji.

Firma Stockholm Exergi w celu zapewnienia jak najlepszej  dostępności, wydajności oraz możliwie jak najdłuższego okresu eksploatacji swoich instalacji kondensacji spalin oraz oczyszczania kondensatu, podpisała umowę serwisową z Radscan Industrikonsult.

Umowa ta obejmuje regularne inspekcje instalacji przeprowadzane zarówno podczas eksploatacji, jak i w trakcie okresowych kontroli, pomoc przy wyłączaniu i uruchamianiu instalacji w związku z realizowaną kontrolą oraz usuwanie usterek w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie.