Kondensacja spalin

Technologia odzysku ciepła ze spalin przez ich kondensację, jest podstawowym zakresem działalności Radscan, oraz stanowi większą część projektów na naszej liście referencyjnej – ponad 50 instalacji. Punktem wyjścia dla naszej technologii są mokre paliwa (np. biomasa czy niesortowane odpady komunalne) oraz niskotemperaturowy odbiornik energii cieplnej (np. miejska sieć cieplna). Wilgoć w paliwie jest w procesie spalania odparowywana, co wiąże się ze stratami w konwencjonalnym systemie.

Nasza technologia potrafi część z tej inaczej traconej energii odzyskać i przekazać do sieci cieplnej. Zwykle odzysk energii w tej technologii możliwy jest na poziomie 25%, co zapewnia duże oszczędności na paliwie oraz powoduje znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Emisja CO2 ulega ograniczeniu poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo, zaś inne zanieczyszczenia są redukowane w samym procesie kondensacji.

Rökgaskondensering

Oczyszczanie kondensatu

Zanieczyszczona i skondensowana woda ze spalin była tradycyjnie oczyszczana poprzez flokulację, sedymentację i filtry piaskowe oraz węglowe. W ten sposób oczyszczaliśmy kondensat z naszych instalacji do 2005 roku. Od tej pory stosujemy układy membranowe oferujące dużą oszczędność energii i chemikaliów.

Największą zaletą tej technologii jest jednak jej elastyczność. Potrzeby naszych klientów w zakresie oczyszczania wody są bardzo zróżnicowane, a dzięki tej elastycznej technologii jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania. Począwszy od tych najsurowszych, gdzie kondensat ze spalin jest wykorzystywany do produkcji wody technologicznej, a skończywszy na najprostszych przypadkach, gdzie wymagania dotyczą tylko utrzymania odpowiedniego poziomu zawartości cząstek stałych i współczynnika pH.

Oczyszczanie 
spalin

W połączeniu z odzyskiem ciepła poprzez kondensację spalin oferujemy również ich oczyszczanie. Wybór odpowiedniej metody zależy od procesu, paliwa, wymagań środowiskowych i jest każdorazowo konsultowany z klientem. Oczyszczanie jest najczęściej osiągane poprzez zastosowanie skrubera lub filtrów workowych w połączeniu z dozowaniem suchych sorbentów (wapna i węgla aktywowanego).

Projektledning
Underhåll

Uppgradering

Modernizacja

Dzięki naszej spółce zależnej Radscan Industriservice mamy możliwość dalszej współpracy z naszymi klientami już po przekazaniu instalacji do eksploatacji. Coraz więcej klientów dostrzega bowiem korzyści płynące z powierzenia opieki nad jej bieżącym utrzymaniem doświadczonym kierownikom projektu i technikom Radscan.  Dla naszej firmy jest to naturalna część naszego ogólnego zobowiązania wobec klientów i eksploatowanych przez nich instalacji.

Nasza koncepcja serwisu wykracza jednak nieco poza tradycyjną konserwację. Zmieniające się wymagania prawne i warunki procesowe oznaczają, że instalacje muszą być unowocześniane i modernizowane. Rozpoznanie potrzeb i przeprowadzenie modernizacji jest więc typowym zadaniem dla naszej firmy serwisowej.