Przejdź do treści

Projekt dostawy

Kondensacja spalin

Technologia odzysku ciepła ze spalin przez ich kondensację, jest podstawowym zakresem działalności Radscan, oraz stanowi większą część projektów na naszej liście referencyjnej – ponad 50 instalacji. Punktem wyjścia dla naszej technologii są mokre paliwa (np. biomasa czy niesortowane odpady komunalne) oraz niskotemperaturowy odbiornik energii cieplnej (np. miejska sieć cieplna). Wilgoć w paliwie jest w procesie spalania odparowywana, co wiąże się ze stratami w konwencjonalnym systemie.

Nasza technologia potrafi część z tej inaczej traconej energii odzyskać i przekazać do sieci cieplnej. Zwykle odzysk energii w tej technologii możliwy jest na poziomie 25%, co zapewnia duże oszczędności na paliwie oraz powoduje znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Emisja CO2 ulega ograniczeniu poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo, zaś inne zanieczyszczenia są redukowane w samym procesie kondensacji.

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Oczyszczanie kondensatu

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Zanieczyszczona i skondensowana woda ze spalin była tradycyjnie oczyszczana poprzez flokulację, sedymentację i filtry piaskowe oraz węglowe. W ten sposób oczyszczaliśmy kondensat z naszych instalacji do 2005 roku. Od tej pory stosujemy układy membranowe oferujące dużą oszczędność energii i chemikaliów.

Największą zaletą tej technologii jest jednak jej elastyczność. Potrzeby naszych klientów w zakresie oczyszczania wody są bardzo zróżnicowane, a dzięki tej elastycznej technologii jesteśmy w stanie spełnić wszystkie wymagania. Począwszy od tych najsurowszych, gdzie kondensat ze spalin jest wykorzystywany do produkcji wody technologicznej, a skończywszy na najprostszych przypadkach, gdzie wymagania dotyczą tylko utrzymania odpowiedniego poziomu zawartości cząstek stałych i współczynnika pH.

Oczyszczanie 
spalin

W połączeniu z odzyskiem ciepła poprzez kondensację spalin oferujemy również ich oczyszczanie. Wybór odpowiedniej metody zależy od procesu, paliwa, wymagań środowiskowych i jest każdorazowo konsultowany z klientem. Oczyszczanie jest najczęściej osiągane poprzez zastosowanie skrubera lub filtrów workowych w połączeniu z dozowaniem suchych sorbentów (wapna i węgla aktywowanego).

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Od momentu powstania firmy w 1999 roku, strategia sprzedaży Radscan polega na dbaniu o jak najwyższą jakość oferowanych rozwiązań i dostosowaniu ich do wymagań klientów w każdym realizowanym przez nas projekcie. Wiemy, że zadowolony klient jest najlepszą reklamą stanowiącą przepustką do kolejnych projektów. 

Dostarczyliśmy wiele instalacji, które każdego dnia zapewniają stabilne i niezawodne dostawy ciepła i czystej wody. 

Działamy na terenie całej Szwecji, ale także w Wielkiej Brytanii, Polsce i na Litwie. Tutaj znajdą Państwo wybrane projekty oraz naszą pełną listę referencyjną.

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin