Przejdź do treści

O nas

Firma Radscan powstała w 1976 roku i od początku skoncentrowała swą działalność na branży energetycznej i ochronie środowiska. Wiele zmieniło się od czasu jej założenia, ale podstawowe wartości i kultura pracy pozostały niezmienne.  

Pracownicy naszej firmy, obecnie zarządzanej przez jej właściciela, posiadają rozległą wiedzę w zakresie technologii ochrony środowiska i odzysku energii ze spalin. Rozpoczynaliśmy naszą działalność z pięcioosobowym zespołem, a obecnie w biurach w Västerås (Szwecja) i w Warszawie zatrudnionych jest 20 osób.

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Cenimy sobie charakter naszej stosunkowo niewielkiej, stale rozwijającej się wraz z naszymi klientami i dostawcami firmy, jej elastyczność i ukierunkowanie na klienta, w której ma miejsce ścisła współpraca między pracownikami, a ścieżki decyzyjne są krótkie. Obecnie posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018. Nieprzerwanie mocno stawiamy na jakość i zrównoważony rozwój. 

Mamy dobrze rozwinięty system zarządzania obejmujący procesy zarządzania projektami, transferu wiedzy i rozwoju.  Posiadamy bogate doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu projektami oraz w profesjonalnych rozwiązaniach technicznych.

Wykonujemy obliczenia, projektujemy, montujemy i oddajemy do eksploatacji nasze instalacje, biorąc pełną odpowiedzialność za całość dostawy.

Simon Karlsson, inżynier elektryk i automatyk

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Radscan jest niewielką firmą, ale dostarczającą projekty na światowym poziomie. Oznacza to, że w Radscan każdy pracownik jest ważną częścią całości.

Nasz zespół jest zróżnicowany pod wieloma względami ale naszym wspólnym celem jest tworzenie rozwiązań technologicznych, dzięki którym dostarczamy instalacje, z których zarówno my, jak i nasi klienci możemy być dumni przez wiele lat. 

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Firma jest zarządzana przez właściciela, co przekłada się na szybki proces decyzyjny i oznacza, że zawsze patrzymy na naszą działalność w perspektywie długoterminowej. Każdy z naszych pracowników posiadając szerokie kompetencje jest specjalistą w swojej dziedzinie ale zawsze przy realizacji projektu pracujemy w zespole. W naszej firmie praktyczne każdy jest kierownikiem części projektu.

W trakcie realizacji projektów ściśle współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy czyli by przekazana instalacja wypełniała jak najlepiej wymagania techniczne i środowiskowe. 

W Radscan bardzo cenimy sobie zaangażowanie i rozwój dlatego zależy nam na długotrwałej  współpracy z naszymi pracownikami i chętnie zatrudniamy osoby, które chcą się rozwijać w firmie.

Maria Bertils, kierownik projektu