Przejdź do treści

Firma Radscan powstała w 1976 roku i od początku skoncentrowała swą działalność na branży energetycznej i ochronie środowiska. Wiele zmieniło się od czasu jej założenia, ale podstawowe wartości i kultura pracy pozostały niezmienne.  

Pracownicy naszej firmy, obecnie zarządzanej przez jej właściciela, posiadają rozległą wiedzę w zakresie technologii ochrony środowiska i odzysku energii ze spalin. Rozpoczynaliśmy naszą działalność z pięcioosobowym zespołem, a obecnie w biurach w Västerås (Szwecja) i w Warszawie zatrudnionych jest 20 osób.

Cenimy sobie charakter naszej stosunkowo niewielkiej, stale rozwijającej się wraz z naszymi klientami i dostawcami firmy, jej elastyczność i ukierunkowanie na klienta, w której ma miejsce ścisła współpraca między pracownikami, a ścieżki decyzyjne są krótkie. Obecnie posiadamy certyfikaty ISO 9001:2015, 14001:2015 oraz 45001:2018. Nieprzerwanie mocno stawiamy na jakość i zrównoważony rozwój. 

Mamy dobrze rozwinięty system zarządzania obejmujący procesy zarządzania projektami, transferu wiedzy i rozwoju.  Posiadamy bogate doświadczenie i kompetencje w zarządzaniu projektami oraz w profesjonalnych rozwiązaniach technicznych.

Wykonujemy obliczenia, projektujemy, montujemy i oddajemy do eksploatacji nasze instalacje, biorąc pełną odpowiedzialność za całość dostawy.

Simon Karlsson, inżynier elektryk i automatyk

Radscan jest niewielką firmą, ale dostarczającą projekty na światowym poziomie. Oznacza to, że w Radscan każdy pracownik jest ważną częścią całości.

Nasz zespół jest zróżnicowany pod wieloma względami ale naszym wspólnym celem jest tworzenie rozwiązań technologicznych, dzięki którym dostarczamy instalacje, z których zarówno my, jak i nasi klienci możemy być dumni przez wiele lat. 

Firma jest zarządzana przez właściciela, co przekłada się na szybki proces decyzyjny i oznacza, że zawsze patrzymy na naszą działalność w perspektywie długoterminowej. Każdy z naszych pracowników posiadając szerokie kompetencje jest specjalistą w swojej dziedzinie ale zawsze przy realizacji projektu pracujemy w zespole. W naszej firmie praktyczne każdy jest kierownikiem części projektu.

W trakcie realizacji projektów ściśle współpracujemy z naszymi klientami i dostawcami, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy czyli by przekazana instalacja wypełniała jak najlepiej wymagania techniczne i środowiskowe. 

W Radscan bardzo cenimy sobie zaangażowanie i rozwój dlatego zależy nam na długotrwałej  współpracy z naszymi pracownikami i chętnie zatrudniamy osoby, które chcą się rozwijać w firmie.

Maria Bertils, kierownik projektu