Przejdź do treści

Projekty

Zrealizowaliśmy ponad 70 różnych projektów, w których moc kotła wahała się od kilkuset kW do 345 MW w Elektrociepłowni Värtan KVV8. Kotły opalane są różnymi rodzajami paliw wilgotnych od surowych odpadów leśnych, po odpady domowe, organiczne pochodzenia zwierzęcego i biomasę.

Oddział Białystok, kocioł K6, Polska

W latach 2014-2015 Radscan dostarczył instalację kondensacji spalin i oczyszczania kondensatu dla kotła K6 w Elektrociepłowni ENEA w Białymstoku, opalanego biomasą o mocy nominalnej 80MWt. Instalacja Radscan dostarcza dodatkowo nawet do 25MWt mocy cieplnej wykorzystywanej w miejskiej sieci ciepłowniczej oraz około 20m3/h oczyszczonego kondensatu.

Instalacja została przekazana do eksploatacji w lutym 2015 roku.

Värtaverket KVV8Szwecja

W latach 2013-2017 Radscan dostarczył instalację kondensacji spalin i całkowitego odsalania kondensatu do elektrociepłowni Värtaverket KVV8. KVV8 dysponuje kotłem na biomasę o mocy 345 MW. Radscan dostarczył dwa skraplacze spalin i jeden nawilżacz o łącznej wysokości ponad 30 metrów.

Instalacja dostarcza 100 MWt oraz 60 m3/h uzdatnionej wody systemowej.

Energi Johannes, Szwecja

Dla kotła na biopaliwo, eksploatowanego przez  Energi Johannes w elektrowni Gävle Kraftvärme Energi, Radscan dostarczył membranową technologię  oczyszczania kondensatu ze spalin. Wydajność instalacji wynosi 30 m3/h a kondensat jest oczyszczany do jakości uzdatnionej wody systemowej.

Instalacja została przekazana do eksploatacji w lutym 2021 roku.

Z jedną z najbogatszych list referencyjnych w branży, jesteśmy do dyspozycji naszych klientów od 1976 roku. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii dla energetyki i ochrony środowiska. Dostarczamy instalacje przemysłowe w formie projektów „pod klucz”.

Tutaj znajdą Państwo pełną listę naszych obiektów referencyjnych.

Wykresy

Zakumulowana moc

Oczyszczona woda

Jarno Rosenlund, kierownik projektu KYVO3, Lahti Energia Oy