Przejdź do treści

Referencje

Projekty

Zrealizowaliśmy ponad 70 różnych projektów, w których moc kotła wahała się od kilkuset kW do 345 MW w Elektrociepłowni Värtan KVV8. Kotły opalane są różnymi rodzajami paliw wilgotnych od surowych odpadów leśnych, po odpady domowe, organiczne pochodzenia zwierzęcego i biomasę.

Oddział Białystok, kocioł K6, Polska

W latach 2014-2015 Radscan dostarczył instalację kondensacji spalin i oczyszczania kondensatu dla kotła K6 w Elektrociepłowni ENEA w Białymstoku, opalanego biomasą o mocy nominalnej 80MWt. Instalacja Radscan dostarcza dodatkowo nawet do 25MWt mocy cieplnej wykorzystywanej w miejskiej sieci ciepłowniczej oraz około 20m3/h oczyszczonego kondensatu.

Instalacja została przekazana do eksploatacji w lutym 2015 roku.

ENEA Wytwarzanie optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne

Stockholm Exergi  technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Värtaverket KVV8Szwecja

W latach 2013-2017 Radscan dostarczył instalację kondensacji spalin i całkowitego odsalania kondensatu do elektrociepłowni Värtaverket KVV8. KVV8 dysponuje kotłem na biomasę o mocy 345 MW. Radscan dostarczył dwa skraplacze spalin i jeden nawilżacz o łącznej wysokości ponad 30 metrów.

Instalacja dostarcza 100 MWt oraz 60 m3/h uzdatnionej wody systemowej.

Energi Johannes, Szwecja

Dla kotła na biopaliwo, eksploatowanego przez  Energi Johannes w elektrowni Gävle Kraftvärme Energi, Radscan dostarczył membranową technologię  oczyszczania kondensatu ze spalin. Wydajność instalacji wynosi 30 m3/h a kondensat jest oczyszczany do jakości uzdatnionej wody systemowej.

Instalacja została przekazana do eksploatacji w lutym 2021 roku.

Gävle Kraftvärme optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne

optymalizacja gospodarki energią, technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska, zrównoważony rozwój, oczyszczanie wody, oczyszczanie kondensatu, kondensacja spalin

Lista referencyjna radscan

Z jedną z najbogatszych list referencyjnych w branży, jesteśmy do dyspozycji naszych klientów od 1976 roku. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii dla energetyki i ochrony środowiska. Dostarczamy instalacje przemysłowe w formie projektów „pod klucz”.

Tutaj znajdą Państwo pełną listę naszych obiektów referencyjnych.

Wykresy

Zakumulowana moc

Zakumulowana moc

Oczyszczona woda

Oczyszczona woda

Jarno Rosenlund, kierownik projektu KYVO3, Lahti Energia Oy

SWEDAC
IAF