loading...

Fortums KVV8 vid Värtaverket i Stockholm är med sina 345 MW såvitt vi vet den största bioeldade pannan med kondensering. I gynnsamma driftsfall kan hela 100MW värme utvinnas genom kondensering.

Radscans leverans består av kondensering med tubkylare samt uppfuktning i skrubbertorn. Kondensatrening till spädvattenkvalitet med membranteknik ingår också.