loading...

Vid årsskiftet 2007/2008 tecknas kontrakt med Fortum Värme AB för leverans av en komplett rökgas-kondenseringsanläggning till KVV6 i Värtaverket. Bränsle till pannorna som är på 2 x 140 MW är kolpasta med förhållandevis låg fukthalt varför projektet även innehåller en värmepump.

Kondensering plus värmepump levererar i storleksordningen 40 MW värme. Leveransen består av parallella kylare i två steg, rökgasfläktar, ny skorstenspipa samt kondensatrening med MF, UF, RO. Utöver detta tillkommer byggnad samt all utrustning som krävs för en komplett anläggning.