loading...

I januari 2007 tecknades kontrakt med Umeå Energi för leverans av en komplett rökgasrenings- och kondenseringsanläggning till den nya pannan Dåva 2. Projektet drivs i konsortium med Bravida Sverige AB och överlämnades till kund i början av 2010. Pannan eldas med biobränslen av olika slag och har en effekt på ca 110 MW värme och el. Kondenseringen ger ett tillskott på 30 MW.

Leveransen består av elfilter, SCR, rökgasfläkt (2MW), skrubber samt kondensatrening med MF och UF vilket uppfyller kraven för att kunna släppa det renade kondensatet till recipient.