loading...

Vårt projekt i Strängnäs Energi består av en komplett anläggning från pannans economizer till skorstenstopp. Bränsle till pannan är klassat som avfall och kan exempelvis bestå av hushållsavfall och returflis.

Leveransen består av rökgasrening bestående av påsfilter med tillhörande kol- & kalkdosering samt kondensering med kylare, rökgasfläkt och skorsten. Kondensatreningen är komplett med MF, UF, RO, EDI för produktion av spädvatten till pannan.