loading...

I juli 2007 tecknas kontrakt med Söderenergi AB för leverans av en komplett rökgaskondenseringsanläggning till den nya pannan vid Igelsta kraftvärmeverk. Pannan eldas med biobränslen av olika slag och har en effekt på ca 240 MW värme och el. Kondenseringen ger ett tillskott på imponerande 80MW vid gynnsamma driftsförhållanden.

Den stora värmeåtervinningen möjliggörs genom Radscans teknik med uppvärmning av förbränningsluft vilken effektivt kramar ur den sista energin ur rökgaserna innan de släpps ut i atmosfären. Leveransen består av kylare, roterande uppfuktare, skorsten samt kondensatrening med MF, UF, RO, EDI och ammoniakavskiljning. I leveransen ingår även spädvattenrening till pannan.