loading...
Till Termomecanicca / Astaldi levererar Radscan kondensering till avfallspanna i Rzeszow. Detta blir den första avfallspanna i Polen där kondensering installeras. Leveransen består av quench och kylare. Montagestart september 2017, övertagande maj 2018.