loading...

I mars 2006 tecknades kontrakt med Oulun Energia för leverans av en komplett rökgaskondenseringsanläggning till panna Topplia 2. Pannan eldas med torv och har en effekt på 280 MW och den levererar kontinuerligt 50MW värme till fjärrvärmenätet.

Leveransen består av parallella kylare pga. det stora rökgasflödet samt komplett kondensatrening med MF, UF och RO. Projektet övertogs av kund i maj 2007.