loading...

Fjernvarme Fyn A/S uppgraderar sin befintliga avfallsförbränningsanläggning i Odense, Danmark – med rökgaskondensering.  
 
Rökgaskondensering i två parallella linjer och i två steg, det andra kopplat till absorptionsvärmepumpar, kommer att levereras av Radscan. Montaget startar våren 2017 och anläggningen kommer att vara färdig för övertagande till årsskiftet 2017/2018.