loading...

Tekniskt sett är projektet i Mölndal Energi förhållandevis likt Södertälje men trots dessa likheter så är varje anläggning unik med unika förutsättningar på arbetsplatsen. Pannans effekt är ca. 80MW och den eldas med biobränsle.

Leveransen är en komplett anläggning med rökgaskondensering samt uppfuktning av förbränningsluft för maximalt utnyttjande av energin i rökgaserna. Systemet ger 20 MW vid givna designförutsättningar. Kondensatreningen är enligt Radscan standard med MF, UF, RO och EDI. Det renade kondensatet används till viss del internt som processvatten.