loading...

Kraftringen (fd Eslöv Lund Kraftvärmeverk AB) bygger en samförbränningspanna på ca 110 MW.

Radscans leverans tar vid efter rökgasfläkten och innefattar quench, kondensering, kondensatrening, miljömätsystem samt skorsten. Kondensatet renas med membranteknik till spädvattenkvalitet.