loading...

Med Heden Etapp 3 kommer Karlstad Energi fasa ut den sista fossila oljan ur produktionen. Pannan är utlagd för 88MW samt rökgaskondensering på 22 MW.

Vår leverans är kondensering med uppfuktning av förbränningsluft samt kondensatrening med membranteknik.