loading...

Till E.ON’s Bio 70 projekt på Åbyverket i Örebro levererar Radscan en komplett anläggning för rökgaskondensering samt kondensatrening. Som antyds av projektnamnet är pannan på 70 MW och eldas med biobränsle.

Andritz OY är totalentreprenör och Radscan underentreprenör med totalansvar. Utöver kondenseringen kompletteras även vattenreningen levererad av Radscan 2002 för utökad kapacitet och den gamla ammoniakstrippern rivs ut till förmån för modern membranteknik. Anläggningen tas i drift 2012.