Radscan har fått förtroendet att leverera rökgaskondensering med tillhörande kondensatrening till befintlig Panna 4 vid Sörbyverket. Anläggningen kommer att byggas och tas i drift under 2019. På bilden ser vi VD Lena Svensk från Mjölby-Svartådalen Energi AB och General Manager Helena Roos från Radscan AB då de signerar avtalet. 

I och med att det var dags för omcertifiering av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 18001 så är Radscan numera certifierade enligt de nya versionerna av standarderna. Skillnaderna mot tidigare versioner ligger framförallt i ett större fokus på ledarskap, riskhantering och omvärldsanalys.

Radscan levererar kondensering till Igelstaverkets panna 1. I denna panna eldas bränslekross och gummi och kondensering kommer att leverera drygt 10 MW. Anläggning kommer att installeras under sommaren 2019 och tas över till hösten 2019.
I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har Radscan tagit fram en Integritetspolicy. Radscan sätter stort värde i att behandla personuppgifter på våra kunder, leverantörer och medarbetare på ett säkert och relevant sätt. Detaljer kring detta går att läsa i vår integritetspolicy.
För att möta den stora efterfrågan av tjänster hos Industriservice har vi anställt en ny servicetekniker. Mauritz Nilsson har tidigare jobbat på M.E. Solutions med service och lager och börjar den 19 mars hos Radscan Industriservice.
Idag har en viktig milstolpe passerats i vårt projekt i Lahti. Skrubbertorn och kondensor är lyfta på plats.
Efter många års arbete har det verkligen satt fart med försäljningen i Polen! Vi får nu för andra gången i år förtroendet att leverera kondensering, denna gång till Olztyns biopanna på 25 MW. I leveransen ingår även kondensatrening. Montaget startar i december 2018.
Under hösten utför Radscan byte av utrustning för kondensering åt Falu Energi & Vatten AB. Leveransen består av kondensor och nödvändig kringutrustning samt erforderlig rivning samt återbyggnation av befintlig utrustning. Anläggningen ska vara i drift till årsskiftet 2018/2019.
Den 22 januari får vi ytterligare en ny medarbetare. Linus Fogelberg har en bakgrund från beställarsidan då han varit kemiingenjör på Mälarenergi. Hans kompetens och erfarenhet blir en bra tillgång i hans nya roll som processingenjör på Radscan.

För första gången på mycket länge levererar Radscan en Reco-EXA. Denna kondensor är väl lämpad för mycket smutsiga gaser och passar därför mycket bra för SCAs pelletsfabrik i Härnösand. Anläggningen ska stå färdig till 1 maj 2018.