Gävle Kraftvärme uppgraderar sin kondensatrening på sin anläggning Johannes till membranteknik och har valt Radscan som leverantör. I den nya kondensatreningen kommer 30 m3/h att renas varav 22 m3/h kommer att kunna användas som matarvatten. Anläggningen beräknas stå färdig hösten 2020.

Idag välkomnar vi vår nya processingenjör Christian Dahl till företaget. Christian är nyutbildad civilingenjör i Energisystem och har tidigare arbetat som maskinoperatör på GKN. Det är med stor glädje vi välkomnar Christian in på Radscan.

Vi förstärker på projektledarsidan med Nicklas Zakrisson. Nicklas har en bakgrund som konsult inom kärnkraft och kraftvärme. Närmast kommer han från ett uppdrag på Mälarenergi. Med sitt strukturerade arbetssätt och höga energi är vi övertygade om att Nicklas kommer att bli ett starkt tillskott till företaget.

Radscan har fått förtroendet att leverera rökgaskondensering med tillhörande kondensatrening till befintlig Panna 4 vid Sörbyverket. Anläggningen kommer att byggas och tas i drift under 2019. På bilden ser vi VD Lena Svensk från Mjölby-Svartådalen Energi AB och General Manager Helena Roos från Radscan AB då de signerar avtalet. 

I och med att det var dags för omcertifiering av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 18001 så är Radscan numera certifierade enligt de nya versionerna av standarderna. Skillnaderna mot tidigare versioner ligger framförallt i ett större fokus på ledarskap, riskhantering och omvärldsanalys.

Radscan levererar kondensering till Igelstaverkets panna 1. I denna panna eldas bränslekross och gummi och kondensering kommer att leverera drygt 10 MW. Anläggning kommer att installeras under sommaren 2019 och tas över till hösten 2019.
I samband med införandet av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har Radscan tagit fram en Integritetspolicy. Radscan sätter stort värde i att behandla personuppgifter på våra kunder, leverantörer och medarbetare på ett säkert och relevant sätt. Detaljer kring detta går att läsa i vår integritetspolicy.
För att möta den stora efterfrågan av tjänster hos Industriservice har vi anställt en ny servicetekniker. Mauritz Nilsson har tidigare jobbat på M.E. Solutions med service och lager och börjar den 19 mars hos Radscan Industriservice.
Idag har en viktig milstolpe passerats i vårt projekt i Lahti. Skrubbertorn och kondensor är lyfta på plats.
Efter många års arbete har det verkligen satt fart med försäljningen i Polen! Vi får nu för andra gången i år förtroendet att leverera kondensering, denna gång till Olztyns biopanna på 25 MW. I leveransen ingår även kondensatrening. Montaget startar i december 2018.