Gunnar Råbe, Född 1953.
Gunnar är arbetande styrelseordförande och även grundare av systerföretaget Råbe Industrikonsult AB, som numera ägs av Rejlers AB. Han har arbetat 25 år som konstruktör, projektledare och konstruktionschef, huvudsakligen inom området miljö- och energiteknik.

Tor Kihlberg, Född 1975.
Civ. Ek Handelshögskolan i Stockholm. Är i dag Investment Manager på Almi Invest, med huvudinriktning på industri- och miljöteknik. Har de senaste tio åren arbetat med kapitalanskaffning, affärsutveckling, samt investeringar i SME.
 

Mikael Gustafsson
Civ.ing. termodynamik, KTH. Är idag Statens fastighetsverks energispecialist. Har tidigare under lång tid arbetat på Svensk Fjärrvärme i olika positioner samt på Skanska Teknik med stora energiprojekt . Är även vice ordf. i Energinätverk Sverige.

Jonas Bergman, Född 1962.
Civiling. Mek.- och processingenjör. Har arbetat med rökgaskondensering och rening i över 20 år. Jonas har stor arbetskapacitet och uppträder idag både som processingenjör och säljare

Tomas Börgesson, Född 1971.
Civilingenjör och VD i Radscan Intervex AB. Tomas har arbetat som projektledare hos Radscan sedan 2002. Han har en MBA examen från Henley Management College.