​Sedan det första projektet i Norberg 1997 har referenslistan fyllts på med nästan 50 unika projekt.

Projekten varierar med pannstorlekar från några hundra kilowatt till massiva 345 MW i Värtan KVV8.

Bränslet till pannorna innefattar alla former av fuktiga bränslen från jungfruligt trä till hushållsavfall och biomal.

Geografiskt har vi verkat från Lappland i Norr till Polen i Söder. Från Storbritannien i Väst (specialprojekt till textilindustrin) till Litauen i Öst. Majoriteten av projekten är dock genomförda i Sverige.

Radscan har den mest omfattande referenslistan i branschen och ni finner den som pdf på denna länk.