Radscan AB grundades 1976 med inriktning mot industriell energiteknik och miljövård. Företaget hade då såväl kontor som tillverkning i Nyköping.

​1998 förvärvar Gunnar Råbe genom sitt bolag Råbe Industriteknik Radscan AB. Gunnar har tidigare erfarenheter från Bahco i Enköping och ser synergier mellan konstruktion och tillverkning inom sitt stora intresseområde energiteknik.

1999 bildas det gemensamma bolaget Radscan Intervex AB då utvecklingsbolaget Fagersta Intervex AB går in som delägare i bolaget. Inom endast ett fåtal år visar det sig att rökgaskondensering har störst marknadspotential och redan inom 3-4 år är man marknadsledande inom området. En position på marknaden som står sig än idag med mer än 50 unika projekt på referenslistan.

Även om rökgaskondenseringen har varit grunden i de flesta projekt har två övriga viktiga tekniker utvecklats under 2000-talet: Kondensatrening med membranteknik samt rökgasrening med Intervexreaktor. Speciellt kondensatreningen är idag en viktig del i de flesta kondenseringsprojekt och även ibland som fristående leveranser där endast vattenrening krävs.

Radscan teknik och marknadsposition har rönt såväl nationellt som internationellt intresse. Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte 2008 Radscans tillverkning i Nyköping och 2011 var Radscans representanter inbjudna som talare vid statsbesöket i Polen. Radscan finns representerade i Polen sedan 2003 då vårt Polska dotterbolag bildades.

2009 tillträdde Tomas Börgesson som VD efter att ha varit Projektledare sedan 2002 och 2011 bildas Radscan Industriservice AB då verkstaden i Nyköping läggs ner och ombildas för att bättre kunna möta våra kunders ökande behov inom detta område.​

2020 tillträdde Helena Roos som VD efter att ha varit General Manager sedan 2017. Helena började sin karriär på Radscan 2007 som processingenjör och jobbade även som projektledare i bolaget 2009-2013.