Vi har under en längre period arbetat med att förbättra våra leveranser och arbeta metodiskt och spårbart. När det gäller företagets huvudsakliga arbetsuppgift att bygga anläggningar är projektledningen en central punkt. Vi använder oss av arbetssättet definierat av Project Management Institute, PMI och arbetar i ett verktyg framtaget av FAVEO. Verktyget leder arbetet från att säljaren lämnar över till projektledaren till att projektledaren kan lämna över till slutkunden.

Som ett bevis i vår strävan att öka spårbarheten i vårt arbetssätt, värna om en säker och trygg arbetsplats för våra medarbetare och att värna miljön har vi certifierat vårt arbetssätt enligt:

Kvalitet                  ISO 9001:2015
Miljö                        ISO 14001:2015
Arbetsmiljö          OHSAS 18001:2007 & AFS 2001:01