Genom systerbolaget Radscan Industriservice ser vi gärna en fortsatt kundrelation efter projektets övertagande. Allt fler kunder ser fördelar med att låta Radscans erfarna projektledare och tekniker sköta det löpande underhållet av anläggningen. För Radscan är det en naturlig del av vårt totalåtagande mot våra kunder och deras anläggningar.

Vår idé om service sträcker sig dock lite längre än traditionellt underhåll. Ändrade myndighetskrav och processförutsättningar gör att anläggningarna behöver uppgraderas och moderniseras. Förstudie av dessa uppgraderingar samt genomförande är ett typiskt uppdrag för vår serviceorganisation.