I kombination med rökgaskondensering är rening av rökgaser ett naturligt inslag. Val av metod väljs beroende på process och reningskrav men även i samråd med kund. Reningen sker vanligtvis med skrubber eller textila spärrfilter med kol- & kalkdosering.

Vår egenutvecklade Intervexprocess är dock unik i sitt slag och är designad för svavelreduktion med kalksten som förbrukningsråvara. Tekniken har presenterats i den ansedda VBG PowerTech (International Journal for Electricity and Heat Generation Volume 91/2011 pp90-93). 
 

Processen har flera viktiga fördelar men de främsta är hög reningsgrad och ekonomiskt fördelaktig då krossad kalksten är en mycket billig råvara .