Rökgaskondensering är historiskt Radscans starkaste affärsområde med mer än 50 unika projekt på referenslistan. Grunden för tekniken är ett fuktigt bränsle (typiskt biobränsle eller avfall) samt en mottagare av lågvärd energi (typiskt fjärrvärme). Fukten i bränslet förångas före förbränning av bränslet vilket är en energiförlust.

Med vår teknik kan dock en del av denna återvinnas och återföras till fjärrvärmenätet. I typfallet kan energiutbytet från bränslet öka med ca 25% med denna teknik vilket ger stor besparing i form av minskat bränslebehov och ger även betydande fördelar för miljön. Koldioxidutsläppen minskar med bränslebehov och rökgasen som lämnar anläggningen renas i processen.