Totalentreprenör inom rökgaskondensering

loading...

Erfarenhet

Processkunskap

Projektledning

Service

Erfarenhet

Radscans ingenjörer tillhör branschens mest erfarna. Som processutvecklare har vi en snart 25-årig historik och inom projektledning ett hundratal projekt av nästan uteslutande ”turn-key” typ.

Varje projekt är unikt men genom att välja Radscan som samarbetsparter ges stora möjligheter att, genom vår erfarenhet och processkunskap, hitta den bästa lösningen för just ert projekt.

Sedan tar våra erfarna projektledare vid och ser till att projektet genomförs på bästa sätt.

​Processkunskap

Radscans ingenjörer har en gedigen bakgrund inom processutveckling. På 80-talet var vi pionjärer inom Rökgaskondenseringen. På 90-talet såg Intervexprocessen sitt ljus och på 2000 talet installerades de första Kondensatreningarna med vår Membranteknik.

Samtliga installationer är unika och anpassas efter kundens behov, detta gör att processerna ständigt utvecklas och erfarenhet från gamla anläggningar används i nya.

​Kunskapen om processen samt hur denna anpassas efter den unika kundens specifika installation kännetecknar Radscans ingenjörer.

Projektledning

Projektets genomförande är av yttersta vikt för att skapa såväl nöjda kunder som goda resultat. Projektledning är en konst där det gäller att balansera koncept inom givna ramar med en förmåga att visualisera slutresultatet under projektets gång.

Radscan strävar mot att leda projekt enligt PMI’s (Project Management Institute) standard beskriven i PMBOK (Project Management Body Of Knowledge). För att uppnå detta utbildas samtliga ingenjörer i Projektledning och de mest erfarna projektledarna certifieras som Project Management Professionals.

Forskning inom området visar dock att en framgångsrik projektledare är beroende av de två andra delarna i vår värdegrund, Processkunskap och Erfarenhet.

Service

Genom systerbolaget Radscan Industriservice ser vi gärna en fortsatt kundrelation efter projektets övertagande. Allt fler kunder ser fördelar med att låta Radscans erfarna projektledare och tekniker sköta det löpande underhållet av anläggningen. För Radscan är det en naturlig del av vårt totalåtagande mot våra kunder och deras anläggningar.