loading...

Nowy kocioł biomasowy - 345MW - Fortum Värme w Värtaverket KVV8 w Sztokholmie jest największym tego typu obiektem wyposażonym w kondensację spalin. W sprzyjających warunkach ruchowych odzysk ciepła z kondensacji spalin dochodzi do 100MW!  

Dostawa Radscan składa się z układu odzysku w systemie skraplacz + podgrzew i nawilżanie powietrza spalania w wierzy skrubera. Dodatkowo Radscan dostarcza układ oczyszczania kondensatu oraz wody surowej do jakości wody kotłowej w systemie membranowym.