loading...

Na przełomie 2007/2008 został podpisany kontrakt z Fortum Värme AB na dostawę kompletnego układu odzysku ciepła z kondensacji spalin dla KVV6 w elektrociepłowni Värtaverket. Paliwem dla dwóch kotłów po 140MW każdy jest mieszanka wody i drobno mielonego węgla.

Ze względu na niewielką zawartość wilgoci w paliwie, w zakresie dostawy zostały uwzględnione pompy ciepła. Układ odzysku dostarcza ok. 40MW dodatkowego ciepła. Układ składa się z dwóch równoległych dwustopniowych skraplaczy, wentylatorów, nowego komina i układu oczyszczania kondensatu (mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza). Dodatkowo budynek mieszczący instalację.