loading...

W styczniu 2007 roku podpisany został kontrakt z Umeå Energy na dostawę „pod klucz” układu oczyszczania i kondensacji spalin dla nowego kotła.  Projekt realizowany w konsorcjum z Bravida Sverige AB został oddany do eksploatacji na początku 2010 roku. Kocioł opalany biomasą różnego pochodzenia osiąga 110MW w skojarzeniu. Kondensacja spalin daje dodatkowe 30MW.

Dostawa składa się z elektrofiltrów, systemu deNOx typu SCR, wentylatora spalin (2MW), skrubera oraz układu oczyszczania kondensacji (mikrofiltracja, ultrafiltracja) spełniającego wymogi dla ścieków.