loading...

Projekt dla Strängnäs Energi to kompletna dostawa układu oczyszczania i kondensacji spalin od wylotu z kotła po komin włącznie. Paliwem są tu  odpady komunalne oraz drewno z rozbiórek.

Na system składają się: filtry workowe z dozowaniem suchego sorbentu (wapna i węgla aktywowanego), skraplacze, wentylator spalin i komin oraz układ oczyszczania kondensatu (mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza i elektrodejonizator), do jakości wody kotłowej.