loading...

W lipcu 2007 roku podpisaliśmy kontrakt z SöderEnergi AB na dostawę „pod klucz” układu kondensacji spalin do elektrociepłowni Iglesta. Kocioł opalany jest biomasą różnego pochodzenia i ma wydajność ok. 240MW. Kondensacja spalin zapewnia dodatkowo do 80MW!

Tak duży odzysk ciepła wynika z zastosowania technologii podgrzewu i nawilżania spalin firmy Radscan, co pozwala na jeszcze większy odzysk energii inaczej traconej w stratach kominowych. Dostawa obejmuje skraplacze, wymiennik rotacyjny, komin oraz układ oczyszczania kondensatu, do jakości wody kotłowej (mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza i elektrodejonizator) łącznie z usuwaniem amoniaku.