loading...

W marcu 2006 roku został podpisany kontrakt z Oulun Energia na dostawę „pod klucz” układu odzysku ciepła z kondensacji spalin dla kotła Topplia 2. Jest to kocioł na torf o mocy 280MW, zaś odzysk ciepła wynosi 50MW.

Instalacja składa się z dwóch równoległych skraplaczy i systemu oczyszczania kondensatu (mikrofiltracja, ultrafiltracja, odwrócona osmoza). Obiekt został przekazany do eksploatacji w Maju 2007 roku.