loading...

Poprzez projekt "Heden Etapp 3" Karlstad Energi pozbywa się ostatniego z pozostałych kotłów na paliwa kopalne. Nowy kocioł biomasowy o mocy 88MW, dostarczy dodatkowo 22 MW z układu odzysku.

Nasza dostawa obejmuje układ kondensacji wraz z podgrzewem i nawilżaniem powietrza spalania oraz kompletny membranowy układ oczyszczania kondensatu.