loading...

Fortum Värme inwestuje w nowy układ oczyszczania kondensatu na bloku 1 w Bristaverket.

Radscan dostarczył kompletny układ oczyszczania oparty o system membranowy oraz nowy quench dla poprawy oczyszczania spalin. Instalacja przekazana do eksploatacji jesienią 2014.