loading...

Radscan dostarcza kompletną instalację odzysku ciepła i oczyszczania kondensatu dla E.ON w ramach projektu - Bio 70 – modernizacji obiektu w Åbyverket in Örebro. Obiekt ten to 70MW kocioł na biomasę.

Głównym wykonawcą jest Andritz OY, zaś Radscan jest podwykonawcą z pełną odpowiedzialnością w zakresie własnych dostaw. Poza nowym systemem, modernizujemy również instalację dostarczoną również przez Radscan w 2002 roku w celu zwiększenia jej wydajności. Rozruch instalacji nastąpił w 2012 roku.