Poprzez firmę córkę - Radscan Industriservice - zapewniamy kontynuację relacji z klientem po odbiorze wykonanej instalacji. Coraz większa liczba klientów widzi korzyści w wykorzystaniu doświadczenia menedżerów i techników Radscan do bieżącego utrzymania obiektu. Taka organizacja jest dla Radscan jest naturalną częścią holistycznego podejścia i zaangażowania.

Nasza wizja serwisu przekracza konwencjonalne podejście. Zmiany regulacji i warunków procesu oznaczają, iż urządzenia muszą być modernizowane i unowocześnione. Analiza wymaganych  modernizacji oraz ich realizacja to typowe zadania dla naszej organizacji serwisowej.