Brudny surowy kondensat ze skraplania spalin był tradycyjnie oczyszczany poprzez flokulację, sedymentację i filtry piaskowe oraz węglowe. W ten sposób oczyszczaliśmy kondensat z naszych instalacji do 2005 roku. Od tej pory stosujemy układy membranowe oferujące dużą oszczędność energii i chemikaliów.

Jedną z największych zalet technologii membranowej jest możliwość dopasowania rozwiązań do wymagań klienta. Przez odpowiedni dobór membran, oczyszczanie może osiągnąć poziom wody kotłowej!  W najprostszej wersji układ oczyszczania redukuje zawiesiny i reguluje pH.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej!