W połączeniu z odzyskiem ciepła poprzez kondensację spalin oferujemy ich oczyszczanie. Wybór odpowiedniej metody zależy od procesu, paliwa, wymagań środowiskowych i jest każdorazowo konsultowany z klientem. Oczyszczanie jest najczęściej osiągane poprzez zastosowanie skrubera lub filtry workowe w połączeniu z dozowaniem suchych sorbentów (wapna i węgla aktywowanego).

Nasz unikalny i opatentowany proces Intervex służy odsiarczaniu spalin przy użyciu niezmielonego kamienia wapiennego. Technologia ta została opisana w niemieckim dzienniku technologicznym VBG Powertech (International Journal for Electricity and Heat Generation Volume 91/2011 pp90-93). 

Ten proces ma wiele istotnych zalet w stosunku do konwencjonalnych metod odsiarczania, przede wszystkim – wysoki stopień oczyszczania oraz użycie taniego i łatwo dostępnego sorbentu.