Odzysk ciepła poprzez kondensację spalin jest najważniejszą gałęzią działalności Radscan, oraz stanowi już ponad 50 obiektów na liście referencyjnej. Podstawą dla technologii są mokre paliwo (np. biomasa lub niesortowane odpady komunalne) oraz odbiorca energii niskotemperaturowej (np. miejska sieć cieplna). Wilgoć w paliwie jest w procesie spalania odparowywana, co wiąże się ze stratami w konwencjonalnym systemie.

Nasza technologia potrafi część z tej inaczej traconej energii odzyskać do sieci cieplnej. Zwykle odzysk energii w tej technologii jest na poziomie 25%, co zapewnia duże oszczędności na paliwie oraz powoduje znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. Emisja CO2 ulega ograniczeniu poprzez zmniejszone zapotrzebowanie na paliwo, zaś inne zanieczyszczenia są redukowane w samym procesie kondensacji.