Radscan odkupiło technologię skruberową opartą na półce oporowej Kebizuta od firmy LKW Teknik AB. W skruberze Kebizuta gazy oczyszczane są w warstwie fluidalnej cieczy czyszczącej. W projektach, w których Radscan dostarczył skruber oczyszczanie gazów odbywa się w złożu z wypełnienień niestrukturalnych (random packed bed). Zaletą skrubera Kebizuta jest przede wszystkim mniejsze ryzyko zapychania, a w związku z tym przydatność w wymagających pod tym względem aplikacjach. 
Borlänge Energi borykało się z problemami korozji w wymienniku płaszczowo-rurowym dostarczonym przez firmę trzecią. Radscan otrzymał zlecenie wymiany wymiennika. Wymiana jest planowana na wiosnę 2020 roku.
Umeå Energi wybrało Radscan jako konsultanta, którego zadaniem jest przygotować szeroką analizę zakładu Dåva 1. Projekt ten poza analizą istniejących systemów, ma wskazywać zalecenia dotyczące modernizacji i optymalizacji mi.in. skrubera kwaśnego, skrubera kondensacyjnego i systemu oczyszczania wody.

Mamy przyjemność przedstawić Mikael’a Nilsson’a jako nowego członka naszej drużyny, pomimo iż mamy wrażenie, że jest jednym z nas już od jakiegoś czasu. Mikael jest świeżo upieczonym absolwentem szkoły gdzie studiował Elektronikę i Automatykę zaś praktyki odbywał w Radscan.

Gävle Kraftvärme unowocześnia swój istniejący układ oczyszczania kondensatu w zakładzie energetycznym Johannes do technologii membranowej i wybrało Radscan jako dostawcę. W nowej instalacji będzie oczyszczane 30 m3/h kondensatu, z czego 22 m3/h będzie wykorzystane jako woda do uzupełniania w kotle. Nowa instalacja ma zostać oddana do eksploatacji jesienią 2020.
Dziś przywitaliśmy nowego inżyniera procesowego w Radscan - Christian'a Dahl. Christian jest magistrem ze specjalnością systemy energetyczne oraz posiada doświadczenie jako operator maszyn w GKN. Z radością przyjmujemy Christian'a w zespole Radscan. 
Naszą ekipę wzmocni nawy kierownik projektu Nicklas Zakrisson. Nicklas posiada doświadczenie jako kierownik projektu w branży energetyki atomowej i odnawialnej. Jego ostatnia posada to konsultant ÅF w Mälarenergi. Nicklas z jego uporządkowanym systemem pracy oraz dużym zaangażowaniem i energią jest znacznym wzmocnieniem naszego zespołu.
W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie kontraktu na układ kondensacji spalin wraz z układem oczyszczania kondensatu dla istniejącego Kotła4 w Sörbyverket. Instalacja zostanie wybudowana I oddana do eksploatacji w 2019 roku. Na zdjęciu od lewej: Lena Svensk – dyrektor Mjölby-Svartådalen Energi AB oraz Helena Roos dyrektor Radscan Intervex AB podpisujące kontrakt.
W związku z potrzebą odnowienia certyfikatów systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001, 14001 i 18001, zostały zaimplementowane poprawki z aktualnych wersji norm. Główne zmiany w stosunku do poprzednich wydań to większy nacisk na system zarządzania, zarządzanie ryzykiem i badanie rynku.

Radscan uzyskał kontrakt na nowy układ odzysku ciepła dla nowego kotła P1 w Iglestaverket. Ten kocioł będzie opalany mieszanką “bränslekross” (odpady przemysłowe) oraz odpadami gumowymi. Układ odzysku dostarczy ponad 10MW ciepła. Planowany montaż w lecie 2019, odbiór – jesienią 2019.