Gunnar Råbe, 1953
Prezes Zarządu, Dyrektor i założyciel siostrzanej firmy Råbe Industrikonsult (dziś Rejlers AB). Posiada 30 letnie doświadczenie w pracy jako projektant, kierownik projektu oraz kierownik budowy, głównie w branży energetycznej i ochrony środowiska.

Jonas Bergman, 1962
Członek Zarządu, od 25 zajmuje się układami oczyszczania  i kondensacji spalin. W Radscan pracuje jako inżynier procesowy i dyrektor handlowy.

Helena Roos, 1979
Dyrektor, zaczynała w Radscan jako inżynier procesowy, potem kierownik projektu. Ukończyła kursy zarządzania w firmie Nercia.

Peder Brännvall, 1967
Civil engineer. Peder has a long experience from Mälarenergi and he joined Radscan in year 2000 as a project leader. He has a solid competence and experience in water treatment and since 2011 he is leading Radscan Industriservice.