Dostawca "pod klucz" instalacji odzysku ciepła ze skraplania spalin

loading...

Doświadczenie

Wiedza

Zarządzanie Projektem

Serwis

Doświadczenie

Firma Radscan działa rynku od ponad 30 lat oferując nowoczesne technologie w sektorze energetycznym i przemyśle, zawsze jednak szczególną uwagę poświęcając ochronie środowiska.Posiadamy wieloletnie doświadczenie i znajomość procesowego know-how z zakresu wdrażania i rozwoju technologii, które pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania dla każdego projektu i wprowadzenia go w życie. Naszym priorytetem jest zrozumienie potrzeb i dopasowanie rozwiązań technologicznych do oczekiwań klienta.  

Wiedza

Radscan posiada wiele unikalnych i w wielu przypadkach opatentowanych produktów i systemów.

W latach 80-tych byliśmy pionierami w budowie układów kondensacji spalin. Dzięki odzyskowi ciepła przez skraplanie wilgoci w spalinach z paliw wilgotnych, takich jak surowa biomasa i odpady komunalne, odzyskujemy traconą dotychczas energię cieplną jak również redukujemy emisję pyłów lotnych, substancji kwasowych i aerozoli emitowanych do atmosfery. Dzięki zastosowaniu układów kondensacji spalin redukujemy również znacznie emisję CO2. Dostarczyliśmy już około 100 takich instalacji, które w większości były dostawami „pod klucz”.

W latach 90-tych opracowaliśmy opatentowaną technologię odsiarczania spalin Intervex, pozwalającą na redukcję związków siarki oraz innych kwaśnych składników spalin.

W pierwszej dekadzie XXI wieku zaczęliśmy dostarczać membranową technologię oczyszczania kondensatu i wody surowej, która stała się ważną częścią naszej oferty głownie, ale nie tylko, jako instalacja uzupełniająca układ kondensacji spalin. 

Zarządzanie Projektem

Nasi inżynierowie to specjaliści o wysokich kompetencjach i szerokiej wiedzy z zakresu energetyki i ochrony środowiska w wielu procesach przemysłowych.

Naszym celem jest realizowanie projektów zgodnie z wytycznymi PMI (Project Management Institute) opisanymi w PMBOK (Project Management Body of Knowledge).

Serwis

W skład grupy Radscan wchodzi również Radscan Industriservice – firma oferująca kompleksowy serwis przekazanych do eksploatacji instalacji.

Dla wielu naszych klientów możliwość skorzystania z doświadczenia inżynierów i techników Radscan przy bieżącym utrzymaniu obiektu jest rozwiązaniem pozwalającym na optymalne i bezawaryjne funkcjonowanie instalacji.