Radscan förvärvar ny skrubberteknik

Radscan har förvärvat skrubberteknik baserat på Kebizutabottnar från LKW Teknik AB. I en Kebizutaskrubber renas gasen i bubblande vätska. I de energiprojekt Radscan tidigare levererat skrubbrar, har reningen utförts på ytan av en fyllkropp. Kebizutateknikens fördelar är främst lägre igensättningsrisk och används därför vid speciellt utmanande reningstillämpningar.