Radscan nabywa nową technologię skruberową

Radscan odkupiło technologię skruberową opartą na półce oporowej Kebizuta od firmy LKW Teknik AB. W skruberze Kebizuta gazy oczyszczane są w warstwie fluidalnej cieczy czyszczącej. W projektach, w których Radscan dostarczył skruber oczyszczanie gazów odbywa się w złożu z wypełnienień niestrukturalnych (random packed bed). Zaletą skrubera Kebizuta jest przede wszystkim mniejsze ryzyko zapychania, a w związku z tym przydatność w wymagających pod tym względem aplikacjach.