Radscan anlitade för Tillståndsanalys

Umeå Energi har valt Radscan som konsult för tillståndsanalys av deras anläggning Dåva 1. I projektet ingår analys av och förslag på åtgärder för bland annat surskrubber, kondenserande skrubber och vattenrening.