Nowy układ oczyszczania kondensatu dla Gävle Kraftvärme AB

Gävle Kraftvärme unowocześnia swój istniejący układ oczyszczania kondensatu w zakładzie energetycznym Johannes do technologii membranowej i wybrało Radscan jako dostawcę. W nowej instalacji będzie oczyszczane 30 m3/h kondensatu, z czego 22 m3/h będzie wykorzystane jako woda do uzupełniania w kotle. Nowa instalacja ma zostać oddana do eksploatacji jesienią 2020.