Förnyelse certifikat

I och med att det var dags för omcertifiering av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 18001 så är Radscan numera certifierade enligt de nya versionerna av standarderna. Skillnaderna mot tidigare versioner ligger framförallt i ett större fokus på ledarskap, riskhantering och omvärldsanalys.